Bestyrelse og Advisory Board

Siden 2001 har jeg interesseret mig for, og bestridt, en lang række bestyrelsesposter – både som menigt medlem og som formand. Alle sammen i selskaber og virksomheder – i og omkring – bygge- og ejendomsbranchen.
Som adm. direktør har jeg selv arbejdet for, og refereret til, en professionel bestyrelse; og jeg har præmisserne for det gode samarbejde og arbejdsdelingen - bestyrelse / direktion - tæt inde under huden.
Mit speciale er mindre- og mellemstore vrksomheder – med en stærk ejerledelse og stærk ejerledet kultur – som jeg har megen respekt for og indsigt i qua mine tidligere lederjobs og diverse bestyrelsesposter.

Mine kunder

 • Entreprenører – fag-, hoved-, total
 • Leverandører
 • Producenter
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Rådgivere
 • Ejendomsselskaber
 • Ordreproducerende, projektorienterede virksomheder

Mine ydelser

Bestyrelse og/eller Advisory Board

 • Inspiration qua stor faglighed og ledelsesmæssig tæft
 • Dynamisk sparring og empatisk dialog
 • Den moderne bestyrelse og dens arbejde med årshjul, løbende selv evaluering mv.
 • Strategi- og strategiudvikling
 • Inspirator på det taktiske niveau
 • Dyb indsigt i branchen og dens aktører
 • Overblik og føling for hele værdikæden – salg, tilbud, kontrahering, udførelse, aflevering, drift & service
Henrik Enegaard Skaanderup | Langemosevej 38, 2880 Bagsværd  | Tlf.: 4033 4470