Projektarbejde

De færreste konsulenter og rådgivere har reelt selv været i kundens sted – og endnu mere sjældent er det, når de samtidig har prøvet at være kundens direkte forretningsforbindelse - leverandør, totalentreprenør mv.
Med et dybt, personligt kendskab til alle roller I værdikæden, stor indsigt og årelang erfaring fra “den virkelig verden” tilbyder jeg, at være projektejerens, bygherrens eller långiverens garant for rettidig og proaktiv monitorering, rapportering, analyse og vurdering af tid, økonomi og kvalitet.

Mine kunder

 • Pensionskasser
 • Ejendomsselskaber
 • Developere
 • Boligselskaber
 • Fonde og organisationer
 • Realkredit institutter
 • Banker
 • Kommuner / Regioner
 • Offentlige bygherreorganisationer
 • Traditionelle bygherrerådgivere

Mine ydelser

Bygherrens / projektejerens ad hoc ressource

 • Assistere / supplere bygherrens egen organisation
 • Varetage bygherre hvervet på specifikt projekt

Bygherrens / projektejerens vagthund eller controller

 • Følge projektets fremadskriden tid / økonomi / kvalitet
 • Løbende rapportering og opfølgning på stade
 • Proaktiv analyse og stillingtagen til uafklarede forhold

Forretningsmæssig Due Diligence

 • På projektniveau – analyse, risikovurdering, oplæg til korrigerende tiltag, implementering
 • På virksomhedsniveau – projekter, processer, procedurer, lønsomhed og risiko
Henrik Enegaard Skaanderup | Langemosevej 38, 2880 Bagsværd  | Tlf.: 4033 4470