Strategi og ledelse

Med udgangspunkt i mine egne erfaringer som (top)leder og chef I mere end 20 år i bygge- og ejendomsbranchen – i en lang række meget forskellige virksomheder, tilbyder jeg mig, som strategi- og ledelseskonsulent. Afgrænset interim ledelse kan eventuelt også komme på tale.
Mine erfaringer er brede – fra de største koncerner og til de helt små, deciderede opstartsvirksomheder; og de dækker dybt – fra det rent strategiske og til det 100% operationelle og daglige “hands on”

Mine kunder

 • Entreprenører – fag-, hoved-, total
 • Leverandører
 • Producenter
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Rådgivere
 • Ejendomsselskaber
 • Ordreproducerende, projektorienterede virksomheder

Mine ydelser

Strategi- og forretningsudvikling

 • Vision, mission og handlingsplaner
 • Forretningsplaner og organisering
 • Implementering og eksekvering

Udvikling af processer og procedurer

 • Sammenhæng i værdikæden fra salg til service
 • Risk management og proaktiv risiko tilgang

Strategisk og ledelsesmæssig Due Diligence

 • Nye øjne på strategi og ledelse
 • Analyse, idekatalog og oplæg til udvikling / forandring

Interim ledelse

 • Daglig ledelse i tidsbegrænset periode
Henrik Enegaard Skaanderup | Langemosevej 38, 2880 Bagsværd  | Tlf.: 4033 4470